Pravednost u službi povećanja proračuna

Adresni model

Osnova pretraživanja i identifikacije prostora je modul adresnog modela. Prostorno pretraživanje se temelji na pretrazi prema nazivu ulice i kućnom broju. Za slučaj da je postojeći adresni model zastario i nepregledan, nudimo mogućnost izrade novog adresnog modela na način da se izradi potpuno nova mreža ulica te novi kućni brojevi.

Geodetske podloge

Umjesto bijele podloge, tu je modul geodetskih podloga. Kada se govori o geodetskim podlogama, prvenstveno se misli na digitalne orto-foto snimke (snimke iz zraka), zatim topografske karte u raznim mjerilima, pomorske karte te sve ostale, skenirane podloge.

Prostorno planiranje

Modul prostornog planiranja obuhvaća implementaciju prostornih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja u jedinstvenu bazu. Ovaj modul, u kombinaciji sa geodetskim podlogama i adresnim modelom je idealan za publiciranje na službenim internetskim stranicama gradova i općina u obliku WebGIS modula ATLAS 14.

Zelene površine

Kako imovina gradova i općina obuhvaća i podatke o javnim zelenim površinama, preporuča se implementirati modul zelenih površina. Terenskim mjerenjem svih zelenih površina, popunjava se prostorna baza podataka. Sve zelene površine se mjere, fotografiraju i klasificiraju u svoje razrede.

Katastar zgrada

Točna i pouzdana evidencija o svim zgradama na području gradova i općina ostvaruje povećanje naplate komunalne naknade i poreza na kuće za odmor. Stvarne površine za naplatu, moguće je saznati jedino geodetskom terenskom izmjerom. Modul katastra zgrada obuhvaća sve podatke o zgradama, vlasnicima i korisnicima.

Javna rasvjeta

Geopozicioniranjem, fotografiranjem i implementacijom u modul javne rasvjete, upravljanje komunalnim ovlaštenicima za popravke javne rasvjete poprima jednu novu dimenziju. Svi podaci o rasvjetnim mjestima kao što su materijal i vrsta stupa, broj i vrsta žarulja te identifikacijski broj stupa, lako su dostupni i, što je najbitnije, točni i precizni.

Katastar vodova

Sve postojeće baze o infrastrukturi lako prihvaća modul za katastar vodova. Pravi učinak korištenja baze vodova, dobije se preklopom sa svim geodetskim i katastarskim podlogama te prostorno-planskom dokumentacijom.

Ceste

Problem upravljanja cestama leži u nedostatku točnih informacija o cestama: broju nerazvrstanih cesta, duljini cesta, duljini dionica te svim atributima o cestama: duljina, širina, nogostupi, stanje asfalta itd. Modul za nerazvrstane ceste obuhvaća popunjenu prostornu bazu podataka izmjerenih cesta i dionica, registar cesta te aplikaciju za upravljanje nerazvrstanim cestama.

Katastar zemljišta

Nova katastarska izmjera je preduvjet sređivanja zemljišnih evidencija i usklađenja sa stvarnim stanjem. Suprotno ustaljenim mišljenjima, nova izmjera nije trošak, već dobit za sve uključene: vlasnike zemljišta, lokalnu samoupravu, gospodarstvo, turizam, poljoprivredu i državu u cjelini.